HOLY SPIRIT ENGLISH PRAYER GROUP, GHALA

br. david's video sharing

17 September 2017 

STORMS IN LIFE - BR NEVILLE.

br. ALLAN's video sharing

01 OCTOBER 2017 

Sr. philomena's video

sharing 08 OCTOBER 2017 


fr. MALCOLM DINIZ & SR SHALINY video sharing

15 OCTOBER 2017 

fr. sunil's audio sharing

10 September 2017 

BR.ADRIAN & SR LEENA  VIDEO SHARING

        29 OCTOBER 2017              


Br. anil's leading sunday

12 november 2017 

Sr. ruth adoration sunday

22 october 2017 

FR SEBASTIAN & SR SHALINY  VIDEO SHARING

        5 NOVEMBER 2017              


   SR LEENA  VIDEO SHARING

        19 NOVEMBER 2017              


   BR DAVID  VIDEO SHARING

        10 DECEMBER 2017              


   Carol singing night 17 Dec 17              


2017

       Sr. aSHA VIDEO SHARING 

07 JAN 2018